DÒNG SẢN PHẨM TỰ CHỌN
BÁNH NƯỚNG THƯỢNG HẠNG - 180G
banh_nuong_thuong_hang_1
VI CÁ XỐT HỒNG KÔNG
Mã VC - 1 trứng
Giá: 310.000 đ
banh_nuong_thuong_hang_2
BÀO NGƯ XỐT HỒNG KÔNG
Mã BN - 1 trứng
Giá: 240.000 đ
BÁNH LAVA THƯỢNG HẠNG - 120G
banh_lava_thuong_hang_1
LAVA TRỨNG MUỐI
Mã LVT
Giá: 138.000 đ
banh_lava_thuong_hang_2
LAVA SÔ CÔ LA
Mã LVC
Giá: 138.000 đ
banh_lava_thuong_hang_3
LAVA Sầu Riêng Malaysia
Mã LVS
Giá: 138.000 đ
BÁNH NƯỚNG ĐẶC BIỆT - 150G
banh_nuong_dac_biet_1
TÔM ALASKA XỐT TIÊU ĐEN
Mã TO1 - 1 trứng
Giá: 98.000 đ
banh_nuong_dac_biet_2
GÀ QUAY TỨ XUYÊN
Mã GQ1 - 1 trứng
Giá: 97.000 đ
banh_nuong_dac_biet_3
JAMBON BÁT BỬU
Mã JB1 - 1 trứng
Giá: 89.000 đ
banh_nuong_dac_biet_4
LẠP XƯỞNG NGŨ HẠT
Mã TC1 - 1 trứng
Giá: 88.000 đ
banh_nuong_dac_biet_5
LẠP XƯỞNG NGŨ HẠT
Mã TC0 - 0 trứng
Giá: 83.000 đ
banh_nuong_dac_biet_6
HẠT SEN HẠT DƯA
Mã HS1 - 1 trứng
Giá: 78.000 đ
banh_nuong_dac_biet_7
ĐẬU XANH HẠNH NHÂN
Mã DX1 - 1 trứng
Giá: 74.000 đ
banh_nuong_dac_biet_8
KHOAI MÔN
Mã KM1 - 1 trứng
Giá: 74.000 đ
banh_nuong_dac_biet_9
SỮA DỪA HẠT DƯA
Mã SD1 - 1 trứng
Giá: 74.000 đ
banh_nuong_dac_biet_10
ĐẬU XANH
Mã DX0 - 0 trứng
Giá: 68.000 đ
BÁNH DẺO ĐẶC BIỆT - 180G
deo_dac_biet_1
DẺO ĐẬU XANH
Mã DDX1 - 1 trứng
Giá: 72.000 đ
deo_dac_biet_2
DẺO HẠT SEN
Mã DHS1 - 1 trứng
Giá: 72.000 đ
deo_dac_biet_3
DẺO ĐẬU XANH
Mã DDX0 - 0 trứng
Giá: 66.000 đ
deo_dac_biet_4
DẺO HẠT SEN
Mã DHS0 - 0 trứng
Giá: 66.000 đ